Δραστηριότητες Νοσοκομείου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΗΣ Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 30.08.2023, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας βάσει της αρ. πρωτ. 3776/20.03.2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης-Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου.

 

Attachments:
Download this file (pinakas_telikhs_moriodothshs.pdf)pinakas_telikhs_moriodothshs[ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ]412 kB

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση τουΓ.Ν. Ημαθίας – Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023

Κωδ. ΟΠΣ: 5211682

Η πράξη αφορά σε συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού Φορέων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023 από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ), από 1-1-2023 και ως 31-12-2023. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), REACT-EU.

Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης συμβάλλει στην ενίσχυση των Φορέων Υγείας, της δημόσιας υγείας, στην προστασία της υγείας ευάλωτων ομάδων, στην προστασία των ατόμων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνική προστασία. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης έχει κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην ενίσχυση των Φορέων Υγείας που ήδη έχουν δοκιμαστεί μετά από μια περίοδο οικονομικής κρίσης και υποεπένδυσης σε υπηρεσίες υγείας και εν συνεχεία λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας Γ.Ν. Ημαθίας – Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου CoViD-19, longCoViD-19 σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της CoViD-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γ.Ν. Ημαθίας – Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι ο Γ.Ν. Ημαθίας – Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια.

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημόσιου»

 

Η εκδοθείσα απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα όργανα υποβολής αναφορών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ.φύλλου 343.pdf)FEK_AR_343[FEK_AR_343]145 kB

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.4/15-02-2023 (θέμα 12ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας, είναι σε ισχύ ο Κανονισμός Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Οργανικής Μονάδας Βέροιας Γ.Ν. Ημαθίας, ο οποίος σας διαβιβάζεται συνημμένα προς ενημέρωσή σας, με την παράκληση να ενημερώσετε το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Σκοπός του Κανονισμού είναι η συμμόρφωση των χρηστών καθώς και η ενημέρωση για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους όρους χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο κάθε χρήστης του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ν Βέροιας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα κανονισμού και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα αναγραφόμενα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής του συνόλου ή μέρους των όρων του Κ.Λ. από κάποιο χρήστη, ή άρνηση συμμόρφωσης με αυτόν, σημαίνει την αυτόματη παύση του δικαιώματος πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται ότι, αρμόδια για την μεταβολή και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού είναι ΜΟΝΟ η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο σημείο http://verhospi.gr/kanonismos.pdf

Παρακαλούμε για την ορθή και πιστή τήρηση των όσων αναφέρονται στον Κανονισμό Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Οργανικής Μονάδας Βέροιας Γ.Ν. Ημαθίας.

Attachments:
Access this URL (http://verhospi.gr/kanonismos.pdf)kanonismos.pdf[ ]0 kB

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, εξέδωσε Οδηγό δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν, (εφεξής καλούμενος «Οδηγός»), ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Περισσότερα...

ketekny banner

 

dikeomata lipton

banner deontologia

diaygeia logo

metamosxeysi banner 2019 eyroph logo 2019

web mail4

  banner espa aytepagelth anazhthshΤηλεφωνικός Κατάλογος

 
  syzefxis logo  psixargos logo

Επικοινωνια

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα

 

Το Γ.Ν. Βέροιας, θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων privacy policy.

Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk