Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3761/10-3-2023 ΠΡΟΣΚΛ. 10/2023) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 10/03/2023 47
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3710/9-3-2023 ΠΡΟΣΚΛ. 6/2023) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΓ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 09/03/2023 61
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦ. ΑΝΑΘ.ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΝΤΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 07/02/2023 408
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΔ 2/2023) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ), ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ) 31/01/2023 65
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2023) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2, ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 16/01/2023 109
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SIESTA DAMECA, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 13/01/2023 77
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ‘’ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΟΙΚΟΥ GE’’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 27/10/2022 630
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΔ 21/2022, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΕΣΗΔΗΣ 174029) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΤΧ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ MERATE, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ FRESENIUS, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO, ΑΝΑΙΣΘ/ΚΑ SIESTA DAMECA, ΜΟΝΙΤΟΡ GE DATEX OH 13/10/2022 117
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. 25/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 29/09/2022 121
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΔ 19/2022, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΕΣΗΔΗΣ 170386) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM) 18/08/2022 136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 11/08/2022 142
10998/25.07.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV2 ΤΗΣ Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ-Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 25/07/2022 154
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. 20/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΝΙΤΟΡ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DRAEGER), ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 19/07/2022 171
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. 18/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 27/06/2022 166
Δημόσια πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων ΓΝ Ημαθίας 2022 17/06/2022 174
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. 16/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΜΦΑΝ-AGFA, ΚΛΙΒΑΝ-ASP, ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡ-SIEMENS, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦ - C-ARM - GE), ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 15/06/2022 159
Πρόσκληση για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής Oracle Database(s) Support (ORACLE RDBMS) του Γ. Ν. Ημαθίας -Υ.Μ. Βέροιας 08/06/2022 271
Πρόσκληση για την ανάθεση Υπηρεσιών παράδοσης Αλληλογραφίας του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας) 08/06/2022 159
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 15/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΚΕΦΙΑΠ, ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΣΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 12/05/2022 154
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΔ 6/2022, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 159295) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE, ΤΗΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 13/04/2022 196
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. 12/2022) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 01/04/2022 221
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3818/8-3-2022 - ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 4/2022)) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ 08/03/2022 184
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής "Υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού" 03/03/2022 237
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 01/03/2022 245
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των «Συστημάτων Επεξεργασίας και Διανομής Επεξεργασμένου Νερού» στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας 02/02/2022 209

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα

 

Το Γ.Ν. Βέροιας, θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων privacy policy.

Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk