Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. Τοπούζης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βέροια, 12 Ιουνίου 2012

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την 12/31.05.2012 (θέμα έκτακτο 1ο) αποφάσισε την επανάληψη του κάτωθι διαγωνισμού από το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011 με την διαδικασία του επείγοντος και τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
/ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

09100000-0

360.000,00

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

18.07.2012
ΩΡΑ 11:30

3/2012

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι σφραγισμένες και θα αποστέλλονται στο Γ.Ν. Βέροιας, γραφείο προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:30΄.Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με την σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού: Λοιπές πληροφορίες, δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315, αρμόδιος υπάλληλος Κ. Τοπούζης.

Το τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.verhospi.gr (αριθμ. Διακ. 3/2012). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογι¬σθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο, να την παρατείνει για επιπλέον τρείς μήνες.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19η Μαρτίου 2012.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κατεβάστε την Διακήρυξη

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα