Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

Βέροια 15 Μαΐου 2013

 Α.Δ. : 35/2012

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας κατόπιν της αριθ. 4/22.02.2013 (θέμα 4ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρων του Νοσοκομείου, του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) για την τοποθέτηση δέκα (10) συνολικά αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και εμφιαλωμένου ύδατος, ροφημάτων, αναψυκτικών κ.λπ. ήτοι επτά (7) εντός των χώρων του Νοσοκομείου, και δύο (2) εντός του χώρου του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας και ενός εντός του χώρου του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ).

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος. Πέρας κατάθεσης των προσφορών η 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ.715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ., προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορά ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

 

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα υπέρ του Νοσοκομείου (ποσό εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των χιλίων  (1.200,00€) ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η αριθμ. 35/2012 Διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημόσιων Υπηρεσιών, και είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.verhospi.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μισθωτή. Αρμόδιος υπάλληλος Κ. Τοπούζης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23313 – 51157, 51314.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 
 
 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα