Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗ4690 - ΡΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 13 Ιουνίου 2012

Αριθ.πρωτ.: 28 / 2012

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την 8/11.04.2012 (θέμα 4ο) πράξη του αποφάσισε την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού (Α.Δ. 28/2012) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 2.000 τεμ. λευκών σεντονιών, συνολικού προϋπολογισμού 8.360,00€ πλέον του Φ.Π.Α..

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι σφραγισμένες και θα αποστέλλονται στο Γ.Ν. Βέροιας, γραφείο προμηθειών, μέχρι την 29 Ιουνίου 2012, ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, και ώρα 10:00΄.

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30.

Λοιπές πληροφορίες, για την παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.verhospi.gr

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Βέροια 13.06.2012 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για το αναλυτικό τεύχος πατήστε εδώ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα