Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βέροια, 10 Απριλίου 2012

Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με την 1/9.2.2012 (θέμα 18ο) αποφάσισε την διενέργεια των κάτωθι διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2011:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

/ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

33160000-9

ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αρχείο Ειδών ΕΡΜΗΣ

€ 150.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

28.6.2012

11:30

19/2012

33140000-3

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

€ 208.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

30.11.2012

11:30

20/2012

33698100-0

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναλυτικό Τεύχος

€ 160.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

26.6.2012

11:30

21/2012

33162000-3

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

€ 180.000,00

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

20.11.2012

11:30

22/2012

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι σφραγισμένες και θα αποστέλλονται στο Γ.Ν. Βέροιας, στο Γραφείο Προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:30΄. Ώρα διενέργειας των διαγωνισμών ορίζεται η 11:30π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό με την σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού: Λοιπές πληροφορίες, δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315.

Η περίληψη και τα τεύχη των Διακηρύξεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.verhospi.gr

Η πληρωμή των ανακηρυχθέντων ως προμηθευτών θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα κατά βάση στα πλαίσια του Ν.2469/97.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογι¬σθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν το σύνολο των ειδών – υπηρεσιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με την Διακήρυξη) αλλά μέρος αυτών, μπορούν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής αξίας 5% επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών (αθροιστικά) που αναγράφονται στα υπό προμήθεια είδη της Διακήρυξης.

Οι διάρκεια των συμβάσεων είναι για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο, να την παρατείνει για επιπλέον τρείς μήνες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα